#relleus_Parada Zero

En el marc de Parada Zero, ViCCC 2016 Deriva Mussol presenta #relleus, una proposta participativa que ens invita a caminar per la ciutat d’una manera lúdica, unint la disciplina olímpica dels relleus i el joc popular de 

seguir el rei. Amb aquesta acció performàtica, el caminar i derivar la ciutat es presenta com a un acte de complicitat, comunitat i lideratge compartit que permet que un grup de desconeguts es posin ràpidament 

d’acord per apropiar-se del carrer i modificar-ne efímerament la seva silueta.

Referència #relleus Tàrrega