#relleus Tàrrega

[cat]
#relleus és una proposta participativa que busca explorar les ciutats d’una manera lúdica. En el context de Fira Tàrrega, l’11 de setembre de 2015 posem en comú el joc de seguir el rei i la disciplina olímpica dels relleus. Organitzem una cua de persones que caminen 

Més

en silenci per la ciutat lliurament, a la deriva, durant una hora. Les premisses són que  tothom en algun moment triarà el camí quan va davant, però sense repetir cap carrer o espai anterior. El torn per decidir el camí es guanya corrent del darrera cap al davant de la cua. Els espais de temps es mesuren prèviament a l’acció segons la quantitat de caminants. Amb aquesta acció es posa de manifest que és possible caminar a la deriva de manera organitzada sense que els participants parlin entre sí. Al final, demanem una expressió espontània sobre la experiència traçada a la mà.

[es]
#relevos es una propuesta participativa que busca explorar las ciudades de una manera lúdica. En el contexto de Fira Tàrrega, el 11 de setiembre de 2015 ponemos en común el juego de seguir el rey y la disciplina olímpica de los relevos. Organizamos una fila

Más

de personas que caminan en silencio por la ciudad libremente, a la deriva, durante una hora. Las premisas son que todo el mundo en algún momento elegirá el camino cuando va delante, pero sin repetir ninguna calle o espacio anterior. El turno para decidir el camino se gana corriendo de atrás hacia delante de la fila. Los espacios de tiempo se miden previamente a la acción según la cantidad de caminantes. Con esta acción se pone de manifiesto que es posible caminar a la deriva de manera organizada sin que los participantes hablen entresí. Al final, pedimos una expresión espontánea sobre la experiencia trazada en la mano.

[en]
#relay is a participatory approach that invites you to walk through the city in a playful way.

More Info: Fira Tàrrega

More