Caminants

[cat]
Durant l’hivern i la primavera 2016, vam organitzar un grup de persones per sortir a caminar cada dimarts al matí de 10 a 12. En aquesta nova proposta, la nostra intenció se situava en facilitar un grup de caminants format tant per persones que pateixen o han patit un trastorn en salut mental com per persones que han tingut poc o cap contacte amb aquest tipus de diagnòstic per així poder crear un espai de relació i confiança que contribuís a trencar l’estigma que envolta aquest tipus de malalties.

Més

La dimensió estètica del caminar i el clima de confiança que emergeix mentre es comparteixen hores de caminades i converses van facilitar que ens expliquéssim, mostréssim i fins i tot arribéssim a recuperar les nostres passions més poètiques, aquelles expressions artístiques que de forma més íntima o ja més pública cadascú de nosaltres estava duent a terme en la seva vida quotidiana. Endinsats ja en tot el procés, vam convidar a Adicciones Porquesí i Xef Vila a afegir-se al nostre caminar i a produir, respectivament, una publicació i un documental on es pogués recollir tot aquest relat i on cada participant pogués presentar aquella part del seu treball amb la que se sentís més còmode.

Aquesta proposta ha rebut el finançament i suport tècnic d’Obertament, l’Aliança Catalana de Lluita contra l’Estigma en Salut Mental i s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració i complicitat entre Deriva Mussol i Osonament (FCMPPO). ACVic, Centre d’Arts Contemporànies i la UVic-UCC Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya han col·laborat en el transcurs de les diferents etapes.

Caminants som:
Sergi Oliva Ostos, Oscar Marcelo Fernandez, Ramon Ribé Donada, Marcel Pi Saguer, MontPuntí, Marc Barnils Riera, Iris Clos Guitart, Victor P, Ramon Villegas Guix, Albert Baquer Gómez, Berta Carreras, Xènia Isern, Irene Marcos, Jordi Lafon, Eva Marichalar-Freixa

A Caminants ens han visitat:
Adicciones Porquesí, Teresa Mulet, Agustín Villanueva,  Cristina Artigas, Joan Vilarrodà, Mar Recarens, Montsita Rierola, Neus Vila, Alba Fontserè, Santi Atienza, Sascha Chaves, Joan Petit, Mònica, Mica, Sílvia

[esp]
Durante el invierno y la primavera 2016, organizamos un grupo de personas para salir a andar cada martes por la mañana de 10 a 12. En esta nueva propuesta, nuestra intención se situaba en facilitar un grupo de caminants formado tanto por personas que sufren o han sufrido un trastorno en salud mental como por personas que han tenido poco o ningún contacto con este tipo de diagnóstico para así poder crear un espacio de relación y confianza que contribuyera a romper el estigma que rodea este tipo de enfermedades.

Más

La dimensión estética del andar y el clima de confianza que emerge mientras se comparten horas de caminatas y conversacines facilitaron que nos explicáramos, mostráramos e incluso llegáramos a recuperar nuestras pasiones más poéticas, aquellas expresiones artísticas que de forma más íntima o ya más pública cada cual de nosotros estaba llevando a cabo en su vida cotidiana. Adentrados ya en todo el proceso, invitamos a Adicciones Porquesí y Chef Vila a añadirse a nuestro andar y a producir, respectivamente, una publicación y un documental donde se pudiera recoger todo este relato y donde cada participante pudiera presentar aquella parte de su trabajo con la que se sintiera más cómodo.

Esta propuesta ha recibido la financiación y apoyo técnico de Abiertamente, la Alianza Catalana de Lucha contra el Estigma en Salud Mental y se ha llevado a cabo gracias a la colaboración y complicidad entre Deriva Mussol y Osonament (FCMPPO). ACVic, Centro de Artes Contemporáneas y la UVic-UCC Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña han colaborado en el transcurso de las diferentes etapas.

Caminants somos:
Sergi Oliva Ostos, Oscar Marcelo Fernandez, Ramon Ribé Donada, Marcel Pi Saguer, MontPuntí, Marc Barnils Riera, Iris Clos Guitart, Victor P, Ramon Villegas Guix, Albert Baquer Gómez, Berta Carreras, Xènia Isern, Irene Marcos, Jordi Lafon, Eva Marichalar-Freixa

A Caminants nos han visitado:
Adicciones Porquesí, Teresa Mulet, Agustín Villanueva,  Cristina Artigas, Joan Vilarrodà, Mar Recarens, Montsita Rierola, Neus Vila, Alba Fontserè, Santi Atienza, Sascha Chaves, Joan Petit, Mònica, Mica, Sílvia

[eng]

More