University Capital College Copenhaguen

[cat]
LA DERIVA COM A PRÀCTICA ESTÈTICA I EDUCATIVA

Eva Marichalar-Freixa organitza una deriva el 30 d’octubre de 2012 amb l’alumnat internacional dels graus en educació de la universitat danesa. Descobrim els jardins del Parc Frederiksberg de Copenhagen, on les textures i

Més

l’atmosfera de la natura ens porten a debatre sobre el sentit estètic de l’educació, ensopeguem amb una part important de la història dels reis de la ciutat i arribem al Suttetræ, l’arbre dels xumets. Aquest arbre és on els infants de Copenhagen s’acomiaden del seu xumet “per fer-se grans”. Des de que són ben petites i petits se’ls explica que un dia l’hauran de deixar allà; passat aquest dia, poden anar sempre que vulguin a l’arbre per visitar-lo. Entorn l’arbre es van compartir experiències personals de la memòria infantil dels i les participants i això ens va dur a parlar de les diferents aproximacions en l’educació dels infants en els diferents països de procedència de cadascun de nosaltres.

[es]
LA DERIVA COMO PRÁCTICA ESTÉTICA Y EDUCATIVA

Eva Marichalar-Freixa organiza una deriva el 30 de octubre de 2012 con el alumnado internacional de los grados en educación de la universidad danesa. Descubrimos los jardines del Parque Frederiksberg de Copenhague, donde las texturas y

Más

la atmósfera de la naturaleza nos llevan a debatir sobre el sentido estético de la educación, tropezamos con una parte importante de la historia de los reyes de la ciudad y llegamos al Suttetræ, el árbol de los chupetes. Este árbol es donde los niños de Copenhague se despiden de su chupete “para hacerse grandes”. Desde que son muy pequeñas y pequeños se les explica que un día tendrán que dejar allí; pasado este día, pueden ir siempre que quieran al árbol para visitarlo. Entorno del árbol se compartieron experiencias personales de la memoria infantil de los y las participantes y eso nos llevó a hablar de las diferentes aproximaciones en la educación de los niños en los diferentes países de procedencia de cada uno de nosotros.

[en]

More