Deriva Tordera

[cat]
Trobada amb exalumnat del Posgrau de Pedagogia Sistèmica de l’Institut Gestalt de Barcelona. Ens conviden a presentar la nostra experiència i llavors fer una deriva conjunta a l’entorn de la casa rural El Rusc de Tordera el 13 d’abril de 2013.

[esp]
Encuentro con ex-alumnado del Posgrado de Pedagogía Sistémica del Instituto Gestalt de Barcelona. Nos invitan a presentar nuestra experiencia para luego hacer una deriva conjunta en el entorno de la casa rural El Rusc de Tordera el 13 de abril de 2013.

[eng]
Meeting with alumni of the Postgraduate Program in Systemic Pedagogy of the Gestalt Institute of Barcelona. They invite us to present our experience and then make a joint drift in the surroundings of the rural house El Rusc de Tordera on April 13, 2013.