Re/Presentació Deriva Mussol

Aquesta acció realitzada en el marc de l’Aula de Teatre de la UVic y el Viver de Projectes d’ACVic suposarà l’inici de la proposta actual Deriva Mussol. Vic, 2 de juny 2012.
Plantejada com una deriva pública i acció performàtica per compartir, amb el públic assistent, l’experiència i reflexió de deriva nocturna entre els mesos de febrer a maig  al voltant de la ciutat de Vic, el recorregut es va

iniciar a ACVic, Centre d’Arts Contemporànies i va continuar per la ribera del riu Méder. Plegats, vam caminar aproximadament un km, fins concloure sota el pont del Blanqueig. Les accions i actuacions es succeïen amplificant l’experiència del recorregut. Organizat per: Helena Català Rodas, Blanca Garcias Castells, Guillem Vilamitjana Masramon, Ona Castellsagué

Bonada, Georgina Martí Farell, Eva Marichalar Freixa, Jordi Lafon Guerrero, Anna Prat Fontseca, Mireia Planàs Serradell i Òscar Pujol Pladevall.

Amb la col·laboració d’ACVIC i L’Aula de Teatre de la UVic