Re/Presentació Deriva Mussol

[cat]
Aquesta acció realitzada en el marc de l’Aula de Teatre de la UVic y el Viver de Projectes d’ACVic suposarà l’inici de la proposta actual Deriva Mussol. Vic, 2 de juny 2012.
Plantejada com una deriva pública i acció performàtica per compartir, amb el públic assistent, l’experiència i

Més

reflexió de deriva nocturna entre els mesos de febrer a maig  al voltant de la ciutat de Vic, el recorregut es va iniciar a ACVic, Centre d’Arts Contemporànies i va continuar per la ribera del riu Méder. Plegats, vam caminar aproximadament un km, fins concloure sota el pont del Blanqueig. Les accions i actuacions es succeïen amplificant l’experiència del recorregut. Organizat per: Helena Català Rodas, Blanca Garcias Castells, Guillem Vilamitjana Masramon, Ona Castellsagué Bonada, Georgina Martí Farell, Eva Marichalar Freixa, Jordi Lafon Guerrero, Anna Prat Fontseca, Mireia Planàs Serradell i Òscar Pujol Pladevall

Amb la col·laboració d’ACVic i La Aula de Teatre de la UVic

[es]
Esta acción realizada en el marco del Aula de Teatro de la UVic y el Vivero de Proyectos de ACVic supondrá el inicio de la propuesta actual Deriva Búho. Vic, 2 de junio 2012. Planteada como una deriva pública y acción performática para compartir, con el público asistente, la

Más

experiencia y reflexión de deriva nocturna entre los meses de febrero y mayo alrededor de la ciudad de Vic, el recorrido se inició en ACVic, Centro de Artes Contemporáneas y continuó por la ribera del río Méder. Juntos, caminamos aproximadamente un km, hasta concluir bajo el puente del Blanqueig. Las acciones y actuaciones se sucedían amplificando la experiencia del recorrido. Organizado por: Helena Catalán Rodas, Blanca Garcias Castells, Guillermo Vilamitjana Masramon, Ola Castellsagué Bonada, Georgina Martín Farell, Eva Marichalar Freixa, Jordi Lafon Guerrero, Anna Prat Fontseca, Mireia Planàs Serradell y Òscar Pujol Pladevall

Con la colaboración de ACVic y La Aula de Teatro de la UVic

[eng]

More

reflexión de deriva nocturna entre los meses de febrero y mayo alrededor de la ciudad de Vic, el recorrido se inició en ACVic, Centro de Artes Contemporáneas y continuó por la ribera del río Méder. Juntos, caminamos aproximadamente un km, hasta concluir bajo el puente del Blanqueig. Las acciones y actuaciones se sucedían amplificando la experiencia del recorrido. Organizado por: Helena Catalán Rodas, Blanca Garcias Castells, Guillermo Vilamitjana Masramon, Ola Castellsagué Bonada, Georgina Martín Farell, Eva Marichalar Freixa, Jordi Lafon Guerrero, Anna Prat Fontseca, Mireia Planàs Serradell y Òscar Pujol Pladevall

Con la colaboración de ACVic y La Aula de Teatro de la UVic