Per on puc passar? Camins públics i servituds públiques de pas al medi natural_2023

La xarrada Per on puc passar? Camins públics i servituds públiques de pas al medi natural que ens va oferir el doctor en geografia Xavier Campillo Besses va ser fonamental en la seva essència! Va dilucidar molts dubtes i malentesos sobre la terminologia i dret dels camins, vam aprendre història situada, i vam comprendre que gaudir del medi natural és un privilegi que tenim. Per conservar-lo cal ser conscients i

corresponsables de les actuacions i derives que menen de la seva sobreexplotació, o mala gestió. És necessari inventariar i protegir els camins com a un bé d’interès públic. En aquesta qüestió la societat civil ha de tenir un paper actiu per reclamar els drets i deures per a la comunitat. El llibre dels camins de Xavier Campillo  Besses i Rafael López-Monné és un manual molt consistent; com diuen els seus autors «per esvair

dubtes, desfer mites i reivindicar drets». El llibre el recomanem impetuosament!

La xarrada va ser ser organitzada conjuntament amb El Casino de Vic, Rutabike, Grand Tour i la col·laboració en la difusió de Nau Côclea i ACVIC [30-03-2023 a les 19 h]. Si voleu saber més coses sobre el tema podeu contactar a través del web camígeneral.