L’imprevist i la incertesa com a pràctiques de recerca

El 23 de març de 2017 vam organitzar una deriva en el marc dels programes de Màster de Recerca Mòdul Art, Cos i Moviment i de Doctorat de Recerca en Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). Vam proposar sortir a derivar mentre de forma improvisada buscàvem espais per anar llegint en veu alta el conte de Lani Yamamoto: Stína, la nena de gel, una història sobre com aconseguir 

anar més enllà de les pròpies limitacions. El relat i el paisatge que anava apareixent en el nostre caminar van posar en acció el debat sobre com incorporar l’imprevist i la incertesa en el fer de la nostra pràctica en recerca.