L’imprevist i la incertesa com a pràctiques de recerca

[cat]
L’imprevist i la incertesa com a pràctiques de recerca

El 23 de març de 2017 vam organitzar una deriva en el marc dels programes de Màster de Recerca Mòdul Art, Cos i Moviment i de Doctorat de Recerca en Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Vam proposar sortir 

Més

proposar sortir a derivar mentre de forma improvisada buscàvem espais per anar llegint en veu alta el conte de Lani Yamamoto: Stína, la nena de gel, una història sobre com aconseguir anar més enllà de les pròpies limitacions. El relat i el paisatge que anava apareixent en el nostre caminar van posar en acció el debat sobre com incorporar l’imprevist i la incertesa en el fer de la nostra pràctica en recerca.

[esp]
El imprevisto y la incerteza como prácticas de investigación

El 23 de marzo de 2017 organizamos una deriva en el marco de los programas de Máster de Investigación Módulo Arte, Cuerpo y Movimento y de Doctorado de Investigación en Educación de la Facultad de Ciencias

Más

de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Propusimos salir a derivar mientras de forma improvisada buscábamos espacios para ir leyendo en voz alta el cuento de Lani Yamamoto: Stína, la nena de gel (Stína, la niña de hielo), una historia sobre cómo conseguir ir más allá de las propias limitaciones. El relato y el paisaje que iba apareciendo en nuestro caminar pusieron en acción el debate sobre cómo incorporar el imprevisto y la incertidumbre en el hacer de nuestra práctica en investigación.

[eng]
The unforeseen and uncertainty as research practices

On 23rd of March, 2017, we organized a dérive within the framework of Masters Degree for Research in Arts, Body, and Movement, and Research Doctoral Studies programmes at the Education Sciences Faculty of Universitat Autónoma de Barcelona (UAB).

More

We proposed to go for a walk and to look for spaces where to stop and to read aloud Lani Yamamoto’s story of Stína, la nena de gel, a tale about trusting ourselves in going beyond our limitations. The story and the landscape that we performed by walking brought us to embody the debate about how to embrace unplanning and uncertainty within our research practices.