Beyond Text

[cat]
El 16 de maig de 2017 vam presentar Deriva Mussol a la trobada del grup internacional en Investigació Basada en les Arts Beyond Text, que en aquesta ocasió se celebrava a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Aquest grup, del qual l’Eva també en participa

Més

qual l’Eva també en participa com a investigadora de la mateixa universitat, se centra en el desenvolupament de metodologies basades en les arts que, des de la nostra proposta, estenem a la idea de la deriva com a facilitadora de processos de creació, aprenentatge i recerca.

Blog informatiu de la UVic

Raquel Benmergui, companya del projecte i experta en metodologies visuals, ens va oferir un dels seus relats gràfics a partir de la nostra presentació que volem compartir aquí.

[esp]
El 16 de mayo de 2017 presentamos Deriva Mussol en el encuentro del grupo internacional en Investigación basada en las Artes Beyond Text, que en esta ocasión se celebraba en la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña. Este grupo, del que Eva también participa como

Más

investigadora de la misma universidad, se centra en el desarrollo de metodologías basadas en las artes que, desde nuestra propuesta, extendemos a la idea de la deriva como facilitadora de procesos de creación, aprendizaje e investigación.

Blog informativo de la UVic

Raquel Benmergui, compañera del proyecto y experta en metodologías visuales, nos ofreció uno de sus relatos gráficos a partir de nuestra presentación que queremos compartir aquí.

[eng]
On 16th of May, 2017, we presented Deriva Mussol at the Vic Transnational Meeting of Beyond Text,  an international project for the development of Arts Based Methods where Eva is also engaged as partner and research fellow of Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

More

Uvic’s informative blog

Raquel Benmergui, also Beyond Text partner and visual methodologies expert, gifted us with a sketch note on our presentation that we want to share with this post.