Beyond Text

[cat]
El 16 de maig de 2017 vam presentar Deriva Mussol a la trobada del grup internacional en Investigació Basada en les Arts Beyond Text, que en aquesta ocasió se celebrava a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Aquest grup, del

Més

qual l’Eva també en participa com a investigadora de la mateixa universitat, se centra en el desenvolupament de metodologies basades en les arts que, des de la nostra proposta, estenem a la idea de la deriva com a facilitadora de processos de creació, aprenentatge i recerca.

Blog informatiu de la UVic

Raquel Benmergui, companya del projecte i experta en metodologies visuals, ens va oferir un dels seus relats gràfics a partir de la nostra presentació que volem compartir aquí.

[esp]

Más

[eng]
On 16th of May, 2017, we presented Deriva Mussol at the Vic Transnational Meeting of Beyond Text,  an international project for the development of Arts Based Methods where Eva is also engaged as partner and research fellow of Universitat de Vic – Universitat

More

Central de Catalunya.

Uvic’s informative blog

Raquel Benmergui, also Beyond Text partner and visual methodologies expert, gifted us with a sketch note on our presentation that we want to share with this post.