Deriva de nit amb La Clota

[cat]
Per contribuir amb el segon aniversari de la Clota vam fer una deriva per Vic la nit anterior del dia assenyalat. Aquest fet pretenia explorar un espai i un temps oníric que s’anticipés al dia de l’efemèride, 13 d’abril, afegint-se a la resta d’activitats que es van desplegar en una jornada de primavera lluninosa.

Més

La Clota és un espai pensat des de la col·lectivitat, amb infinites possibilitats i que sovint serveix de punt de trobada a Vic. Situada en un solar del barri abandonat de les Adoberies, declarat bé cultural d’interès nacional pel seu pes històric a la ciutat, la Clota ja porta dos anys autogestionant-se i programant activitats culturals sense ànim de lucre. Des de concerts, xerrades o tallers de meditació, fins a cicles de cinema a la fresca o jornades de neteja del riu.

[esp]
Para contribuir con el segundo aniversario de la Clota hicimos una deriva por Vic la noche anterior del día señalado. Este hecho pretendía explorar un espacio y un tiempo onírico que se anticipara al día de la efeméride, 13 de abril, sumándose al resto de actividades que se desplegaron en una jornada de primavera luminosa.

Más

La Clota es un espacio pensado desde la colectividad, con infinitas posibilidades y que a menudo sirve de punto de encuentro en Vic. Situada en un solar del barrio abandonado de Les adoberies, declarado bien cultural de interés nacional por su peso histórico en la ciudad, la Clota ya ldos años autogestionando y programando actividades culturales sin ánimo de lucro. Desde conciertos, charlas o talleres de meditación, hasta ciclos de cine al aire libre o jornadas de limpieza del río.

[eng]
To contribute to the second anniversary of the Clota we made a drift by Vic the night before of the appointed day. This was intended to explore a space and a time dream that anticipated the day of the event, April 13, adding to the rest of activities that were displayed on a bright spring day.

More

La Clota is a space designed from the community, with endless possibilities and often serves as a meeting point in Vic. Located on a site in the abandoned quarter of Les adoberies, declared a cultural asset of national interest due to its historical importance in the city, La Clota and ldos years self-managing and programming non-profit cultural activities. From concerts, talks or meditation workshops, to open-air cinema cycles or river cleaning days.