Mirar lluny

El 4 d’abril de 2019 vam voler convidar als i les participants del Congrés en Salut Integrada Cohehre a pujar el petit turó de l’Ausoneta, un nom que s’origina a partir del diminutiu d’Ausona, antiga denominació de la comarca d’Osona, lloc de l’esdeveniment.

Més

Pujar dalt del turó ens va permetre comprendre la nostra posició dins del mapa i relacionar-nos amb el paisatge a partir de converses espontànies que van anar emergint entorn la història, la tradició i la cultura del territori que ens acollia. Mirar lluny per gaudir del sentiment de prendre distància.