Caminar el perímetre, abril 2018

[cat]
A Deriva Mussol fem el perímetre de pobles i ciutats per copsar la seva presència i intensitat a partir dels límits que els voregen.

Seguint el traç de la línia de tren que es dirigeix cap al nord us convidem a acompanyar-nos a una sèrie de nous perímetres enllaçats per les vores de les estacions de tren que s’enfilen des de Vic cap als Pirineus: Manlleu (7 d’abril), Torelló (14 d’abril), Borgonyà (21 d’abril) i Sant Quirze de Besora (28 d’abril). *Es pot veure de cada perímetre la seva documentació específica a Facebook clicant aquí sobre cada població.

[esp]
En Deriva Mussol caminamos el perímetro de pueblos y ciudades para captar su presencia e intensidad a partir de los límites que los bordean.

Siguiendo el trazo de la línea de tren que se dirige hacia el norte os invitamos a acompañarnos a una serie de nuevos perímetros enlazados por los bordes de las estaciones de tren que se ensartan desde Vic hacia los Pirineos: Manlleu (7 de abril), Torelló (14 de abril), Borgonyà (21 de abril) y Sant Quirze de Besora (28 de abril). *De cada perímetro se puede ver su documentación específica en Facebook clicando aquí sobre cada población.

[eng]
In Deriva Mussol we walk the perimeter of towns and cities to capture their presence and intensity from the limits that border them.

Following the outline of the train line that heads north, we invite you to accompany us to a series of new perimeters linked by the edges of the train stations that are strung from Vic to the Pyrenees: Manlleu (April 7), Torelló (April 14), Borgonyà (April 21) and Sant Quirze de Besora (April 28). * From each perimeter you can see your specific documentation on Facebook by clicking here on each population.