Aina Roca / Memòria de pràctiques

[cat]
Aquest hivern, l’artista Aina Roca ha estat realitzant amb nosaltres la seva estada de pràctiques del estudis de Màster en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista, de la Universitat de Barcelona. Com a recull d’aquestes pràctiques, l’Aina va presentar un anàlisi escrit de la seva experiència que ens ha suposat un gran regal. El relat reflexiu i rigorós de l’Aina ens permet saber més de nosaltres com qui observa, de lluny, el paisatge que identifica com a casa per descobrir-hi nous racons que havien pogut passar per alt de tant quotidians. Si us interessa la idea de deriva, de desplaçament, d’allò que el caminar t’acosta en el seu moviment, llegir l’Aina us aportarà noves mirades més enllà de nosaltres també. Gaudiu la lectura.

LA DERIVA DEL DERIVA MUSSOL

[esp]
Este invierno, la artista Aina Roca ha estado realizando en Deriva Mussol su estancia de prácticas de los estudios de Máster en Artes Visuales y Educación: un Enfoque Construccionista, de la Universidad de Barcelona. Como cierre de estas prácticas, Aina presentó un análisis escrito de su experiencia que hemos recibido como un gran regalo. El relato reflexivo y riguroso de Aina nos permite saber más de nosotros; como quien observa, de lejos, el paisaje que es su propia casa para descubrir nuevos rincones que de tan cotidianos parecían invisibles. Si os interesa la idea de deriva, de desplazamiento, de lo que el caminar nos transmite en su movimiento, la lectura del texto de Aina Roca os aportará nuevas miradas incluso más allá de su experiencia con nosotros. Disfrutad de la lectura. [Texto original sólo disponible en catalán].

LA DERIVA DELS DERIVA MUSSOL

[eng]
This last winter, as part of her Master Degree in Visual Arts and Education: a Constructionist Approach at the University of Barcelona, artist Aina Roca has been making her internship with us. Out of that experience, she wrote a paper analyzing our practices and way of doing that has turned out to be a great gift for Deriva Mussol. Aina’s thoughtful and rigorous observations let us know more about us –as if we could contemplate, from afar, the landscape of our home discovering in it new corners that daily life seems to keep hidden. If you are interested in the idea of ​​drift (dérive), of displacement, of what walking conveys in your movement, reading the text of Aina Roca will give you new insights that even expand her experience with us. [Original text only available in Catalan].

LA DERIVA DELS DERIVA MUSSOL