Sortir de l’aula_caminar per aprendre

El 9 de març de 2021,  l’Eva va oferir la xerrada online Sortir de l’aula [caminar per aprendre] reflexionant sobre entorns d’aprenentatge situats entre la natura i la ciutat i sobre la seva experiència d’integrar el fet de “sortir” dins el dia a dia d’una aula de 6è d’educació

primària. Des de la tradició del fet de caminar com a forma d’aprenentatge fins a la força de conèixer en directe les històries més personals dels llocs i persones que ens envolten. Un recorregut per tota la riquesa de gaudir de l’aire lliure i aprendre de tot allò que tenim al

nostre abast. La xerrada està disponible en el següent enllaç.

Fotografia: Joan Camp