Qui som

[cat]
Deriva Mussol som Eva Marichalar-Freixa, Jordi Lafon, Montsita Rierola, Sebastià Masramon i Albert Bordonada en col·laboració amb les persones que participen en les nostres propostes.

De les respectives trajectòries en arts visuals, arts performàtiques i educació sorgeix l’interès en el caminar i la deriva com a formes d’explorar possibilitats de creació i aprenentatge en contextos contemporanis.

Ens agrada generar accions i compartir espais oberts, permeables i en moviment.

Deriva Mussol forma part del Projecte Viver d’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies de Vic. 2012

[esp]
Deriva Mussol somos Jordi Lafon y Eva Marichalar-Freixa, Montsita Rierola, Sebastià Masramon y Albert Bordonada en colaboración con las personas que participan en nuestras propuestas.

De las respectivas trayectorias en artes visuales, artes performáticas y educación surge el interés por el caminar y la deriva como formas de explorar posibilidades de creación y aprendizaje en contextos contemporáneos.

Nos gusta generar acciones y compartir espacios abiertos, permeables y en movimiento.

Deriva Mussol forma parte del Proyecto Vivero de ACVic, Centro de Artes Contemporáneas de Vic. 2012

[eng]
Deriva Mussol is led by Jordi Lafon, Eva Marichalar-Freixa, Montsita Rierola, Sebastià Masramon and Albert Bordonada in collaboration with everyone interested in our proposals.

Our long professional record in education and visual and performing arts, brought us to embrace walking practices as a way to explore endless possibilities for creation and learning in contemporary contexts.

We enjoy generating actions as well as sharing gathering spaces which are meant to be open, permeable and in motion.

Deriva Mussol is part of Nursery Project of ACVic, Contemporary Center Arts. 2012