Caminar el perímetre/ Cercar l’escenari

[cat]
A Pre-Para Week de FiraTàrrega, presentem les propostes Caminar el perímetre de Tàrrega i Cercar l’escenari. Caminar el perímetre consisteix en voltar la ciutat caminant, explorant els carrers i els senders que determinen les seves fronteres. Amb Cercar l’escenari es proposa sortir a caminar en silenci i deixar-nos sorprendre pels llocs i escenes que ens vagi regalant la nostra imaginació.Després d’una hora de recorregut a la deriva ens trobem perquè qui vulgui ens pugui oferir el seu relat d’aquells escenaris, aquelles escenes que el caminar haurà revelat i fet presents, del 31 de març al 5 d’abril de 2014.

Fira Tàrrega. Pre/Paraweek

[esp]
En Pre-Para Week de FiraTàrrega, presentamos las propuestas Caminar el perímetro de Tàrrega y Buscar el escenario. Caminar el perímetro consiste en rodear la ciudad andando, explorando las calles i senderos que determinan sus fronteras. Con buscar el escenario se propone salir a caminar en silencio y dejarnos sorprender por lugares y escenas que nos vaya regalando nuestra imaginación. Después de una hora de recorrido a la deriva nos encontramos para que quien quiera pueda ofrecer su relato de aquellos escenarios, aquellas escenas que el caminar habrá revelado y hecho presentes, del 31 de marzo al 5 de abril de 2014.

Fira Tàrrega. Pre/Praweek

[eng]

More