Octavianes [en procés]

El 3 d’agost de 2019 vam decidir caminar la primera de les 25 rutes que un jove Octavi Artis s’havia proposat a recollir per escrit ara ja fa més d’un segle. Un exemplar del Recull d’itineraris excursionistes (Barcelona: Ed. Mundial 1920), havia arribat de forma atzarosa a les mans d’Anna Dot, qui ho va compartir amb en Jordi Lafon i d’aquí a tot el grup. 

S’estenien davant nostre tot un traçat de camins del territori català que desconeixíem si encara era possible fer a peu. I així va començar l’aventura, política i poètica, de voler transitar aquells 

paisatges descrits, comparar-los amb els actuals i albirar al nostre pas els canvis que s’han produït als turons i muntanyes; a la massa forestal; a les cases i ermites; en la regulació del territori o l’increment d’urbanitzacions; als pobles i ciutats; i també, a la xarxa viaria. Per contra, de vegades hem constatat que alguns referents esmentats al llibre semblen aturats en el temps, com si només fes cinc minuts que l’amic Octavi Artis ens hagués precedit.

A cadascuna de les caminades que hem fet fins al moment s’hi ha anat sumant gent d’arreu, còmplices del

caminar amb qui ens anem entrecreuant en altres derives, viatges i encontres.

A la imatge 6, la infografia explica, en bel·lat blanc, l’àrea de Catalunya on es concentren les Octavianes i amb el pictograma de la caminant es mostra d’on ve la gent per compartir-les. Les entrades de l’Anna i el Jordi a Wikiloc van deixant un nou rastre per a qui vulgui seguir-lo. Altres petjades se succeeixen a través de les iniciatives i aportacions personals que cadascú deixa anar en diferents formats expressius, incloent el silenci.