La mirada orogràfica: la metàfora en el relat

[cat]
Xerrada al voltant dels nostres projectes que reflexionen sobre el fet de caminar, el paisatge (urbà o rural), el territori i els relats que susciten, en el marc d’unes jornades sobre art, disseny i territori proposades des de l’exposició Ethos: L’empremta de la Ciutat que els alumnes de 4t Grau en Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella van realitzar al Centre Tecla Sala, amb l’objectiu de fer una revisió des de diferents perspectives sobre la Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

Auditori del Centre Cultural La Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat el 27 de febrer de 2019.

[esp]
Charla acerca de nuestros proyectos que reflexionan sobre el hecho de caminar, el paisaje (urbano o rural), el territorio y los relatos que suscitan, en el marco de unas jornadas sobre arte, diseño y territorio propuestas desde la exposición Ethos: La huella de la Ciudad que los alumnos de 4º Grado en Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Serra i Abella realizaron en el Centro Tecla Sala, con el objetivo de hacer una revisión desde diferentes perspectivas sobre la Ciudad de L’Hospitalet de Llobregat.

Auditorio del Centro Cultural La Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat el 27 de febrero de 2019.

[eng]
Talk about our projects that reflect on the fact of walking, the landscape (urban or rural), the territory and the stories that arise, within the framework of the conferences on art, design and territory proposed from the Ethos exhibition: The imprint of the City that the students of 4th Degree in Design of the School of Art and Superior of Design Serra i Abella realized in the Center Tecla Sala, The objective of a review from different perspectives on the City of L’Hospitalet de Llobregat.

Auditorium of La Tecla Sala Cultural Center of L’Hospitalet de Llobregat on February 27, 2019.