Grand Tour

[cat]
Vam participar al Gran Tour 2015 caminant moltes etapes, fent dues accions individuals el 30 y 31 d’agost i presentant Cercar l’Escenari  a Salt l’11 de setembre. La caminada avançava per etapes/nodes on cada node era un artista o un grup d’artistes que tenia alguna

Més

cosa a compartir amb els caminants.

Si bufa vent
És el nom de l’acció on es fa volar l’estel plegable Pepi, prèviament dissenyat entre pare i fill. Recordant temps passats d’empatia i aprenentatge a l’aire lliure, van afrontar amb incertesa i optimisme el fet de caminar en el marc del projecte Grand Tour esperant que en algun instant bufés prou vent per compartir el vol de l’estel dedicat a la mare.

De quan no m’agradaven els llençols

[esp]
Participamos en el Grand Tour 2015 caminando muchas etapas, haciendo dos acciones individuales el 30 y 31 de agosto y presentando Buscar el Escenario en Salt (Gerona) el 11 de septiembre. La caminata avanzaba por etapas / nodos donde cada nodo era un artista o un

Más

grupo de artistas que tenía algo que compartir con los caminantes.

Si sopla viento
Es el nombre de la acción donde hace volar la cometa plegable Pepi, previamente diseñada entre padre e hijo. Recordando tiempos pasados de empatía y aprendizaje al aire libre, afrontaron con incertidumbre y optimismo el hecho de andar en el marco del proyecto Grand Tour esperando que en algún instante soplara suficiente viento para compartir el vuelo de la cometa dedicada a la madre.

De cuando no me gustaban las sábanas

[eng]