Eskilstuna

[cat]
El 9 de gener de 2018 vam ser convidats a proposar una caminada nocturna als i les participants del Congrés en Innovació Participativa PIN-C celebrat a la Universitat de Mälardalen a Eskilstuna, Suècia. Després de tot un primer dia de congrés durant el qual l’Eva havia també participat amb la comunicació del seu article en pràctiques artístiques per a la recerca A Dérive Encounter in Eskilstuna, vam 

Més

convidar a qui volgués acompanyar-nos a perdre’s per les nits de la ciutat i gaudir qualsevol encontre que aquesta situació pogués provocar. Pocs minuts després de sortir de l’edifici on va arrencar l’activitat, ens vam escampar en grups (alguns més grans, altres més petits, altres soles) que es van anar fonent en la foscor i allunyant-se els uns dels altres. Els carrers es van anar omplint de converses que duien un eco de parlars i complicitats més enllà de les hores oficials del programa. L’endemà, aquest eco va continuar succeint-se en diferents intercanvis d’impressions espontanis i comentaris sobre la caminada. Divendres a la tarda mateix vam organitzar un petit Parlem com a forma de tancar allò que l’experiència de la deriva a Eskilstuna havia permès fer emergir i gaudir, així, d’un espai des d’on poder compartir, preguntar i aprofundir. Juntament amb la Laura, en Sofus, en Johan, la Lizette i la Michela vam assajar per primera vegada un Koema, una forma de traducció de l’experiència (transkate, com ens agrada referir-nos a aquestes exploracions) que vam crear pensant en aquesta deriva pels carrers d’Eskilstuna. En tornar d’Eskilstuna, l’Eva va escriure unes reflexions que podeu llegir en anglès aquí.

[esp]

Más

On January the 9th, 2018, we invited PIN-C participants to a nightwalk after an active first conference day. We gave no more directions than getting lost into the night streets of Eskilstuna and enjoying any encounter that this could bring.

[eng]
On January the 9th, 2018, after an active first conference day -where fellow member Eva Marichalar-Freixa had also presented her paper on arts based research practices A Dérive Encounter in Eskilstuna– we invited PIN-C participants to a nightwalk. We gave no more directions than getting lost into the night streets of Eskilstuna and enjoying any encounter that this could bring. Participants 

More

scattered soon into several random gatherings (as well as solos), fading out into the night and losing track of where everybody else were. Conversations quietly spreaded out throughout the city, echoing talks and weaving complicities beyond the conference programme. Those echoes kept on going through spontaneous quick chats throughout all the following day. That same Friday afternoon, we organized a small talk session as a reflexive closing up of the experience, inviting participants to share their experience, to ask questions, and to broaden the conversation. Along with Laura, Sofus, Johan, Lizette and Michela we assayed a poetic translation on the experience (a transkate, as we like to call it) that we introduced for the first time in Eskilstuna under the name of Koem. On her way back, fellow member Eva Marichalar-Freixa wrote some further reflections on the experience. Read here.