Deambulart

El 27 de gener de 2018 en el marc de l’exposició RE/ANIMAR de Mònica Campdepadrós a la galeria Lola Ventós de Figueres vam ser convidats al col·loqui

Deambulart, per conversar amb la Clara Garí, Cristina Masanés, Mònica Campdepradós i Lola Ventós sobre la poètica dels objectes, el territori i el caminar.