Aiguabarreig_2023

Caminar pel barri o altres indrets de la ciutat, explorar les seves cantonades, a hores distintes i en situacions diferents, ens permet crear-nos una cartografia en detall del lloc on vivim, ser-ne conscients, i qui sap si partícips dels canvis que s’hi produeixen. La caminada «Aiguabarreig» de l’onze de juliol de 2023 va posar en contacte els rius Mèder i Gurri, i les seves riberes amb un grup de joves de tot el tram de l’ESO apuntades a les activitats del Civicus que ofereix cada estiu l’Ajuntament de Vic. L’experiència va començar en el punt que els dos petits rius de la 

ciutat es troben per emprendre el camí plegats fins a desembocar al Ter. A partir d’aquí, es van alternar les apreciacions enmig de –MOLTA CALOR– amb la recollida d’elements que ens ajudava a explicar el nostre vincle amb l’espai recorregut i els comentaris de Jordi Bassols sobre la flora i altres qüestions que trobàvem al nostre pas. L’Ajuntament de Vic va contractar a Bassols com a Tècnic de Medi Ambient per a coordinar el projecte «Riberes de Vic», amb l’objectiu de tenir cura de la restauració fluvial dels rius Mèder i Gurri al nucli urbà de la ciutat. 

Amb aquest projecte que durarà fins al 2025 es pretén corregir moltes de les actuacions poc respectuoses amb el medi i aplicar altres de noves que afavoreixin l’harmonia entre el curs i la qualitat de l’aigua dels rius i les espècies que hi habiten, així com millorar el caràcter paisatgístic del seu entorn. La part central de la nostra deriva la va protagonitzar les ruïnes de l’antiga pelleteria Genís-Antel i el Molí d’en Saborit. Aquests indrets amb històrica seran la ubicació del futur parc fluvial que permetrà enllaçar una ribera amb millor biodiversitat.