Assajant Caminants

[cat]
És una proposta en col·laboració amb la Fundació Mèdic Psicopedagòcic d’Osona dins del marc del projecte Parelles Artístiques de Vic. D’otubre a desembre de 2015 hem caminat cada dimarts de 10 a 12 del migdia amb un grup de persones

Més

que inclou usuaris del mateix centre, alumnat universitari de Grau en Educació Social de la UVic, públic i col·laboradors d’ACVic i Deriva Mussol, juntament amb les persones que s’han assabentat a partir dels propis participants.

Caminar com a pràctica estètica marca les nostres derives que s’han produït amb la intenció de traduir al llenguatge artístic allò que la pròpia experiència i les converses compartides han anat revelant. Vídeo documental. Durant aquestes trobades han anat sorgint de forma espontània diverses accions i propostes, llocs on aturar-se i observar, moments de complicitat i confidències que han afavorit un escenari creatiu de CONTACTE SOCIAL que promou el paradigma en contra de l’estigma en salut mental.

Caminants:
Cristina Artigas, Marc B. R, Iris Clos, Georgina Cordobés, Marzelo Fernandes, Cristina Fontsarè, Júlia Gayán, Aloma Hueso, Jordi Lafon, Eli Llauradó, Maria, Eva Marichalar-Freixa, Victor P, Ramón Ribé ,Neus Vila, Maria Vilar i Laia Illa

[esp]
Es una propuesta en colaboración con la Fundación Centro Médico Psicopedagógico de Osona en el marco del proyecto Parejas Artísticas de Vic. De otubre a diciembre del 2015 caminamos cada martes de 10 a 12 del mediodía con un grupo de participantes

Más

usuarios del mismo centro, alumnado universitario de Grado en Educación Social de la UVic, público y colaboradores de ACVic y Deriva Mussol, junto con las personas que se han enterado a partir de los propios participantes.

Andar como práctica estética marca nuestras derivas que se han producido con la intención de traducir al lenguaje artístico aquello que la propia experiencia y las conversaciones compartidas han ido revelando. Video documental. Durante estos encuentros han ido surgiendo de forma espontánea diversas acciones y propuestas, lugares donde pararse y observar, momentos de complicidad y confidencias que han favorecido un escenario creativo de CONTACTO SOCIAL que promueve el paradigma en contra del estigma en salud mental.

Caminantes:
Cristina Artigas, Marc B. R, Iris Clos, Georgina Cordobés, Marzelo Fernandes, Cristina Fontsarè, Júlia Gayán, Aloma Hueso, Jordi Lafon, Eli Llauradó, Maria, Eva Marichalar-Freixa, Victor P, Ramón Ribé, Neus Vila, Maria Vilar y Laia Illa

[eng]

More