Anna Dot / Article per a PAIC

El mes d’octubre de 2018, l’artista Anna Dot va publicar l’article MEETINGS ON THE COMMON GROUND dins del recull editat per Irena Sertić com a part del projecte europeu PAIC (Participatory Art for Invisible Communities). En aquest article, l’Anna entrellaça de forma àgil i accessible les teories del matemàtic i

científic computacional Warren Weaver i la filòsofa índia experta en crítica literària i teoria de la literatura Gayatri Chakravorty Spivak per oferir-nos una reflexió entorn els llocs de trobada en comú que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre diferents llenguatges. És en aquest sentit que l’Anna identifica Deriva Mussol i les

companyes de NyamNyam com a exemples viscuts d’un grup de pràctiques artístiques que tenen en comú accions orgàniques com cuinar, menjar, caminar i parlar, les quals ofereixen un espai de trobada en comú des d’on estendre les distintes possibilitats d’establir vincles de relació i sentit crític.