Anna Dot / Article per a PAIC

[cat]
El mes d’octubre de 2018, l’artista Anna Dot va publicar l’article MEETINGS ON THE COMMON GROUND dins del recull editat per Irena Sertić com a part del projecte europeu PAIC (Participatory Art for Invisible Communities). En aquest article, l’Anna entrellaça de forma àgil i accessible les teories del matemàtic i científic computacional Warren Weaver i la filòsofa índia experta en crítica literària i teoria de la literatura Gayatri Chakravorty Spivak per oferir-nos una reflexió entorn els llocs de trobada en comú que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre diferents llenguatges. És en aquest sentit que l’Anna identifica Deriva Mussol i les companyes de NyamNyam com a exemples viscuts d’un grup de pràctiques artístiques que tenen en comú accions orgàniques com cuinar, menjar, caminar i parlar, les quals ofereixen un espai de trobada en comú des d’on estendre les possibilitats d’entendre’s i comunicar-se.

[esp]

En octubre de 2018, la artista Anna Dot publicó el artículo MEETINGS ON THE COMMON GROUND dentro de la compilación editada por Irena Sertić como parte del proyecto europeo PAIC (Participatory Art for Invisible Communities). En este artículo, Anna entrelaza de forma ágil y accesible las teorías del matemático y científico computacional Warren Weaver y la filósofa india experta en crítica literaria y teoría de la literatura Gayatri Chakravorty Spivak para ofrecernos una reflexión en torno a los lugares de encuentro que facilitan la comunicación y el intercambio entre diferentes lenguajes. Es en este sentido que Anna identifica Deriva Mussol y las compañeras de NyamNyam como ejemplos vividos de un grupo de prácticas artísticas que comparten acciones orgánicas como cocinar, comer, caminar y hablar, las cuales ofrecen un espacio de encuentro en común desde donde extender las posibilidades de entenderse y comunicarse.

[eng]
In October 2018, artist Anna Dot published the article MEETINGS ON THE COMMON GROUND in the collection edited by Irena Sertić as part of the PAIC European Participatory Art Project for Invisible Communities. In this article, Anna smoothly interweaves the theories of computational mathematician and scientist Warren Weaver with those of Indian philosopher expert in literary criticism and literature theory Gayatri Chakravorty Spivak to offer a reflection on places of encounter that facilitate flow and interchange between different languages. It is in this sense that Anna identifies Deriva Mussol and the partners of NyamNyam as an examples of those experiences among different artistic practices that share organic actions such as cooking, eating, walking and talking, and that, by doing so, they offer a common space from where to expand the possibilities of understanding and communicating.