Ruta Lila / Carnaval de Torelló

[cat]
RUTA LILA
14 de desembre de 2019, 11 de gener i 20 de marg de 2020.

Conjuntament amb l’organització del Carnaval de Torelló i des de la campanya de prevenció “Per Carnaval tot s’hi val? Passa-t’ho bé sense passar-te!” us convidem a participar a la propera deriva nocturna Ruta Lila.

Més

Deriva Nocturna/Ruta Lila té com a objectiu caminar pels carrers de Torelló de nit, resseguint el recorregut i els carrers adjacents a la rua de Carnaval i les rutes que totes utilitzem per tornar a casa, per tal de detectar i combatre els punts foscos de forma col•lectiva i a partir de l’experiència de la ciutadania.

Des de Deriva Mussol som conscients que segures del tot ho estarem i ho hauríem d’estar si no quedessin violadors ni assetjadors voltant pels camins. Però també sabem que explorar les ciutats des de la mirada de la inseguretat obrirà converses i debats del tot necessaris. Veniu?

Us podeu inscriure a info@carnavaltorello.cat (participació i sopar gratuïts amb places limitades)

[esp]
RUTA LILA
14 de diciembre de 2019, 11 de enero y 20 de marg de 2020.

Conjuntamente con la organización del Carnaval de Torelló y desde la campaña de prevención “En Carnaval todo vale? Pásatelo bien sin pasarte! “Os invitamos a participar en la próxima deriva nocturna Ruta Lila.

Más

Deriva Nocturna / Ruta Lila tiene como objetivo caminar por las calles de Torelló de noche, siguiendo el recorrido y las calles adyacentes en el desfile de Carnaval y las rutas que todas utilizamos para volver a casa, a fin de detectar y combatir los puntos oscuros de forma col • lectiva ya partir de la experiencia de la ciudadanía.

Desde Deriva Búho somos conscientes de que seguras del todo lo estaremos y lo deberíamos estar si no quedaran violadores ni acosadores alrededor por los caminos. Pero también sabemos que explorar las ciudades desde la mirada de la inseguridad abrirá conversaciones y debates del todo necesarios. Ven?

Podéis inscribiros a info@carnavaltorello.cat (participación y cena gratuitos con plazas limitadas)

[eng]

More